Slut stilling d 28. marts 2023

 

Hold  nr.

Holdkaptajn

Kamppoint

Sidepoint

 1

Lars Krog

 -77                 9

 2

Henning Uth

 17

-120                10

 3

Elsebeth Glasdam

20

--42                  8

4

Sanne Jørgensen

31

+123                1

5

Aage Lund

27

+114                3

6

Arne Hansen

15

-91                   12

7

Kurt Nørrisgaard

20

  -12                  7

8

Benny Rasmussen

16

 -100              11

9

Bent Thorslund

26

 +112                4

10

H.P. Lærkegaard

27

  +125               2

11

Vagn Jepsen

22

  -44                  6

12

Alex Lindegaard

24

  +12                 5

 

 

                                                                                       Dato 28 marts 2023. Pointfordeling

                                                          +/-

Hold nr.

Holdkaptajn

+/- Nord/Syd

+/-

 Øst/Vest

Point

1

Lars Krog

     +6

        -33

   0

2

Henning Uth

     +18

        -14

      1

3

Elsebeth Glasdam

     -21

          -12

      0

  

4

Sanne Jørgensen

     +28

      -15

 

      2

5

Aage Lund

       +33

      -6

     2

6

Arne Hansen

      -1

           -8

      0

7

Kurt Nørrisgaard

      +27

        --13

       2

8

Benny Rasmussen

      -+15

         -28

       0

9

Bent Torslund

       +26

         -21

     1

10

H.P. Lærkegaard

      

        

       

11

Vagn Jepsen

      +14

      - -18

        1

12

Alex Lindegaard

      +12

     -26

      1

 

     

  

  

      

                                                                                                                                          

                                                                    

                                                                      Afslutning d. 4. april. I Aula.

                                                                      Dato for lhombre i lokale A1

                                                                      , 28. marts,