Klub-turnering
     Historie
     Vedtægter
     Bestyrelsen
     Æresmedlem
     L'hombre i 40 år
     Jubilæum 60 år
     Nyt
     Links
     Kontakt
     Forsiden
 Ringe L'hombre Klub - Formand Hans Peder Lærkegaard - tlf.: 51 41 66 31 - Spillested for Ringe Lhombre klub. Guldhøj Floravej 11, 5750 Ringe.